Melanos

 

Heidegger-trilogien

 

Medio november (2016) udkom andet bind af Heidegger-trilogien:

 

Karsten Hvidtfelt Nielsen

 

Mig og Heidegger

En legende om viden, væren og sprog

629 sider

Udgivet på eget forlag: Melanos, Frederiksberg, 2016

 

Bogen er efterfølgeren til

 

Karsten Hvidtfelt Nielsen

 

Dig og Heidegger

En introduktion til de europæiske vidensbegrebers systematik og historie fra antikken til i dag

487 sider

Udgivet på eget forlag: Melanos, Frederiksberg, 2013

(anden udgave)

Udsolgt fra forlaget

 

Med trilogiens første bind, Dig og Heidegger, tilbød jeg en introduktion til de kundskaber jeg skønnede måtte være nødvendige for at kunne læse dens efterfølger, Mig og Heidegger, som hermed fremlægges. Trilogiens andet bind omhandler den tyske tænker Martin Heideggers løbebane som filosof og forsker. Jeg følger etaperne af Heideggers produktion og viser hvorledes samme, skridt for skridt, tager form af en teori om bevidsthed og sprog der i henseende til fornyelse, betydning og niveau ligger helt på linje med hvad fx Darwin, Boltzmann eller Saussure opnåede inden for deres respektive fagområder. Temaet for Mig og Heidegger er Heidegger, men ikke så meget personen Martin Heidegger. Snarere er Heidegger navnet på et sæt af særdeles vidtrækkende hypoteser om den menneskelige tilværelse, eller, hvis jeg skal være mere koncis: bogens samlende emne udgøres af de tekster Heidegger skrev, den Gesamtausgabe af hans skrifter der i 1975 påbegyndtes med udgivelsen af bind 24. I skrivende stund (2016) er 90 af de planlagte 102 bind udkommet - det endelige sluttal bliver dog formodentlig en anelse højere.

 

 

I forgængeren, Dig og Heidegger, vil læseren finde en systematisk-historisk gennemgang af den europæiske videnshistorie fra den græske oldtid til i dag (starten på det 21. århundrede). Fremstillingen er indlagt i en kultur- og samfundshistorisk kontekst og suppleres løbende af sprogteoretiske betragtninger.

Forfatteren er født i 1947. Han blev i 1977 ph.d. med en afhandling om lingvistisk sprogteori (Hjelmslev) og i 2003 dr.phil. med en afhandling om logisk sprogteori (Spinoza og Gödel). Han har videre skrevet om sprogteori i retoriske, filosofiske og litterære sammenhænge og har undervist i sprogteori på forskellige danske og udenlandske universiteter.

 

Mig og Heidegger koster 250 kr. (inkl. moms) + porto. Betaling pr. efterkrav.

Den kan købes ved henvendelse til forlaget pr. mail: melanos.khn@gmail.com eller pr. brev til postadresse: Karsten Hvidtfelt Nielsen, Melanos, Amalievej 8, 2. th., 1875 Frederiksberg C

 

Billede af Heidegger: Med tilladelse fra Deutsches Literaturarchiv Marbach

Melanos · Amalievej 8, 2. th. · 1875 Frederiksberg C